[Sự Kiện Kết Thúc]

Bước 1. Đã Tích Đủ 10.000 kimcuong

Bước 2. Đăng Nhập Game Và Web

Bước 3. Thực Hiện Quay Video( mở game, rút, số kim cương tăng lên)

Bước 4. Upload video lên kênh của bạn

Bước 5. Comment link video tại đây

10 Thành Viên Nhanh Nhất Tặng 10.000kimcuong

link comment: https://www.youtube.com/watch?v=T0Z390QA5R4

Video Hướng dẫn