[Sự Kiện Kết Thúc]

Bước 1. Đăng Nhập Vào Copy Id SpinTheWheelGame.com

Bước 2. Comment id https://www.youtube.com/watch?v=T0Z390QA5R4

(Nội dung: id)

Bước 3. Admin sẽ cộng 1000kc cho tài khoản đăng ký và comment

(Giới hạn 10 thành viên nhanh nhất)