Sự Kiện Free

Tham gia các sự kiện hoàn toàn miễn phí để tích lũy kim cương, quân huy…(vòng quay, viết blog, đăng ký kênh..)