Rút Kim Cương Free Fire Miễn Phí & Tự Động Về Nick Game

Rút Kim Cương miễn phí tự động về tài khoản game (Trạng Thái hoạt động)

 

Để Rút Kim Cương Free Fire Miễn Phí Bạn Tham Gia Sự Kiện Sau tích lũy kim cương và xem hướng dẫn tạo tin nhắn tại đây rút kim cương tại đây

(Vui lòng tạo tin nhắn đúng với gói kim cương trên napthe.vn) – Kim cương Free Fire Này Sạch 100% do bạn rút là admin phải trả tiền tổng đài mỗi lượt rút

Vui lòng copy đúng cú pháp tại napthe.vn (sai cú pháp hoặc cố tình chỉnh mệnh giá khác sẽ bị mất kim cương..) – mệnh giá 10k và 20k

Tổng Kim Cương Hiện Có Của bạn: kimcuong

ok!
30000
kimcuong
500000
5
1 2 3 4 5 13
Lịch Sử Rút Kim Cương
STT Dịch Vụ Thanh Toán Ngày Tình Trạng Id Thành Viên
213Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-02-2024
09:42:53
Thành Côngid118149
212Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-02-2024
10:14:09
Thành Côngid137441
211Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-02-2024
11:59:42
Thành Côngid171312
210Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-02-2024
12:03:27
Thành Côngid192662
209Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-02-2024
13:48:40
Thành Côngid115868
208Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-02-2024
08:33:30
Thành Côngid160491
207Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-02-2024
15:05:32
Thành Côngid187602
206Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-02-2024
12:40:13
Thành Côngid137441
205Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-02-2024
12:18:24
Thành Côngid171135
204Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
19:36:20
Thành Côngid163973
203Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
19:33:11
Thành Côngid186635
202Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
08:44:04
Thành Côngid181338
201Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-02-2024
08:01:50
Thành Côngid138250
200Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-02-2024
15:00:55
Thành Côngid182046
199Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-01-2024
09:03:20
Thành Côngid118149
198Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-01-2024
18:20:14
Thành Côngid115868
197Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-01-2024
16:23:28
Thành Côngid160491
196Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-01-2024
15:24:17
Thành Côngid171312
195Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-01-2024
00:15:43
Thành Côngid186775
194Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-01-2024
20:57:20
Thành Côngid106244
193Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-01-2024
16:07:36
Thành Côngid95338
192Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-01-2024
08:05:44
Thành Côngid138250
191Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-01-2024
15:17:07
Thành Côngid137441
190Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
18:10:05
Thành Côngid163973
189Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
12:32:49
Thành Côngid100630
188Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
10:20:56
Thành Côngid133589
187Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-12-2023
21:35:01
Thành Côngid123133
186Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-12-2023
09:33:41
Thành Côngid95366
185Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-12-2023
11:45:47
Thành Côngid171312
184Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong24-12-2023
20:19:13
Thành Côngid115868
183Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-12-2023
08:28:32
Thành Côngid171135
182Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-12-2023
07:16:36
Thành Côngid106244
181Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-12-2023
09:47:53
Thành Côngid142586
180Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-12-2023
13:16:57
Thành Côngid123133
179Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-12-2023
13:14:37
Thành Côngid160491
178Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-12-2023
08:49:44
Thành Côngid138250
177Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-12-2023
15:21:25
Thành Côngid133589
176Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-12-2023
15:08:35
Thành Côngid137441
175Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-12-2023
21:37:15
Thành Côngid118149
174Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-12-2023
18:27:55
Thành Côngid163973
173Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-11-2023
23:30:36
Thành Côngid115868
172Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-11-2023
19:43:32
Thành Côngid171135
171Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong30-11-2023
16:45:35
Thành Côngid102478
170Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-11-2023
06:38:55
Thành Côngid171312
169Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong24-11-2023
08:15:09
Thành Côngid138250
168Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-11-2023
06:18:33
Thành Côngid142228
167Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
20:22:37
Thành Côngid130575
166Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
12:10:47
Thành Côngid160491
165Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
05:35:58
Thành Côngid106244
164Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-11-2023
12:38:32
Thành Côngid123133
163Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-11-2023
07:44:31
Thành Côngid107168
162Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
19:41:15
Thành Côngid163973
161Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
10:27:21
Thành Côngid102478
160Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
08:58:07
Thành Côngid95366
159Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
06:11:29
Thành Côngid142584
158Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-11-2023
10:51:30
Thành Côngid95623
157Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-11-2023
07:26:02
Thành Côngid95338
156Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-11-2023
05:38:09
Thành Côngid146180
155Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
19:59:59
Thành Côngid115868
154Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
15:04:51
Thành Côngid171135
153Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
08:22:39
Thành Côngid163973
152Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-10-2023
12:23:49
Thành Côngid142588
151Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-10-2023
12:21:11
Thành Côngid142586
150Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-10-2023
14:00:38
Thành Côngid142228
149Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-10-2023
07:21:50
Thành Côngid142742
148Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-10-2023
11:45:53
Thành Côngid130575
147Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-10-2023
19:54:50
Thành Côngid158378
146Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-10-2023
12:12:05
Thành Côngid160491
145Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-10-2023
20:12:38
Thành Côngid157811
144Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-10-2023
07:11:50
Thành Côngid162723
143Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
12:42:56
Thành Côngid58487
142Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
12:41:04
Thành Côngid58487
141Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
11:14:17
Thành Côngid95338
140Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:49:44
Thành Côngid146180
139Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:46:47
Thành Côngid142584
138Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:42:24
Thành Côngid142411
137Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:40:31
Thành Côngid142588
136Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:38:04
Thành Côngid107168
135Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong06-10-2023
23:37:25
Thành Côngid115868
134Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
21:13:56
Thành Côngid138250
133Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
11:55:18
Thành Côngid163973
132Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
11:52:03
Thành Côngid160491
131Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong05-10-2023
22:46:13
Thành Côngid136613
130Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-10-2023
20:28:34
Thành Côngid155990
129Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-10-2023
20:04:44
Thành Côngid162909
128Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
15:48:24
Thành Côngid158378
127Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
14:43:34
Thành Côngid166321
126Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
06:24:57
Thành Côngid142586
125Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
06:23:20
Thành Côngid142228
124Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
17:59:15
Thành Côngid166227
123Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
06:24:22
Thành Côngid95623
122Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
06:22:42
Thành Côngid130575
121Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-09-2023
08:04:20
Thành Côngid142742
120Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
12:08:14
Thành Côngid142228
119Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
12:01:53
Thành Côngid107168
118Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:43:22
Thành Côngid146180
117Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:36:18
Thành Côngid142584
116Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:30:18
Thành Côngid95338
115Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
06:33:03
Thành Côngid169041
114Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-09-2023
06:15:12
Thành Côngid95335
113Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-09-2023
11:48:14
Thành Côngid157811
112Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-09-2023
06:16:23
Thành Côngid143247
111Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-09-2023
16:07:14
Thành Côngid164483
110Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-09-2023
03:58:21
Thành Côngid164401
109Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong23-09-2023
19:56:11
Thành Côngid163973
108Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-09-2023
17:53:27
Thành Côngid160491
107Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-09-2023
13:04:56
Thành Côngid162723
106Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-09-2023
13:19:57
Thành Côngid127448
105Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-09-2023
16:45:35
Thành Côngid158378
104Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-09-2023
15:00:47
Thành Côngid166321
103Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
19:02:12
Thành Côngid142588
102Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
13:14:43
Thành Côngid155245
101Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
08:17:14
Thành Côngid130575
100Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-09-2023
11:18:51
Thành Côngid127448
99Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-09-2023
21:49:57
Thành Côngid142586
98Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-09-2023
21:46:00
Thành Côngid142411
97Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
23:31:25
Thành Côngid115868
96Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
23:26:23
Thành Côngid115868
95Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
22:28:03
Thành Côngid95370
94Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
12:49:42
Thành Côngid160491
93Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
10:36:50
Thành Côngid155990
92Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:16:06
Thành Côngid142742
91Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:13:22
Thành Côngid95338
90Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:09:55
Thành Côngid142584
89Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
20:46:49
Thành Côngid166227
88Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
08:01:21
Thành Côngid102478
87Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
06:18:37
Thành Côngid142228
86Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-09-2023
06:41:00
Thành Côngid95335
85Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-09-2023
14:20:01
Thành Côngid164401
84Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-09-2023
07:47:32
Thành Côngid130575
83Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-09-2023
20:38:25
Thành Côngid162344
82Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
18:42:19
Thành Côngid155245
81Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
07:24:18
Thành Côngid95623
80Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
07:16:35
Thành Côngid95338
79Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
20:56:33
Thành Côngid142586
78Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
16:41:31
Thành Côngid166321
77Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
14:38:17
Thành Côngid155211
76Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
06:13:35
Thành Côngid107168
75Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
08:02:37
Thành Côngid142411
74Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:59:57
Thành Côngid146180
73Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:57:53
Thành Côngid142588
72Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:49:35
Thành Côngid142228
71Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:47:08
Thành Côngid142742
70Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
22:56:14
Thành Côngid95370
69Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
19:57:39
Thành Côngid164483
68Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
11:14:29
Thành Côngid142584
67Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-09-2023
09:05:56
Thành Côngid146896
66Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-09-2023
09:13:52
Thành Côngid160491
65Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-09-2023
09:03:14
Thành Côngid130575
64Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-09-2023
15:21:17
Thành Côngid162723
63Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-09-2023
11:09:45
Thành Côngid99301
62Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-08-2023
09:18:16
Thành Côngid158378
61Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-08-2023
18:37:41
Thành Côngid115868
60Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-08-2023
19:44:29
Thành Côngid95623
59Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-08-2023
16:59:18
Thành Côngid142586
58Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
17:26:20
Thành Côngid115868
57Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
14:45:06
Thành Côngid163973
56Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
13:10:51
Thành Côngid136613
55Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
18:56:50
Thành Côngid130575
54Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
17:58:22
Thành Côngid155245
53Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:49:05
Thành Côngid146180
52Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:47:32
Thành Côngid142588
51Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:44:02
Thành Côngid142742
50Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:39:22
Thành Côngid142584
49Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
09:32:55
Thành Côngid129008
48Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
06:30:08
Thành Côngid95335
47Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
08:40:14
Thành Côngid158215
46Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
08:32:57
Thành Côngid143247
45Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:48:18
Thành Côngid149675
44Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:06:50
Thành Côngid95338
43Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:04:13
Thành Côngid142228
42Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-08-2023
17:44:41
Thành Côngid162723
41Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-08-2023
16:05:18
Thành Côngid96137
40Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
15:26:13
Thành Côngid160491
39Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
15:22:45
Thành Côngid146896
38Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
09:37:10
Thành Côngid99301
37Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-08-2023
10:49:27
Thành Côngid102478
36Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-08-2023
06:54:28
Thành Côngid157495
35Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
20:00:06
Thành Côngid115868
34Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:42:53
Thành Côngid58487
33Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:42:16
Thành Côngid58487
32Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:41:26
Thành Côngid58487
31Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:37:21
Thành Côngid142742
30Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:31:10
Thành Côngid142588
29Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:27:25
Thành Côngid142586
28Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:25:18
Thành Côngid95338
27Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:17:21
Thành Côngid142584
26Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
00:14:25
Thành Côngid115868
25Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-08-2023
09:21:10
Thành Côngid158378
24Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-08-2023
15:45:54
Thành Côngid160491
23Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
20:39:44
Thành Côngid157493
22Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
15:00:43
Thành Côngid95370
21Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
08:48:23
Thành Côngid149675
20Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong14-08-2023
17:00:30
Thành Côngid142228
19Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
12:46:16
Thành Côngid95623
18Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
11:50:53
Thành Côngid130575
17Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:15:44
Thành Côngid58487
16Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:14:53
Thành Côngid58487
15Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:13:41
Thành Côngid58487
14Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:12:59
Thành Côngid58487
13Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
08:39:14
Thành Côngid160944
12Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
06:24:31
Thành Côngid95335
11Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
14:03:32
Thành Côngid146896
10Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
12:57:07
Thành Côngid143247
9Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
00:25:48
Thành Côngid146896
8Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong12-08-2023
10:07:07
Thành Côngid99301
7Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
20:29:08
Thành Côngid151874
6Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
16:48:52
Thành Côngid58487
5Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
16:47:37
Thành Côngid58487
4Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
15:52:57
Thành Côngid158378
3Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
09:19:32
Thành Côngid95335
2Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
08:18:20
Thành Côngid158378
1Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong11-08-2023
06:58:30
Thành Côngid96066
0Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-08-2023
16:05:52
Thành Côngid95370
-1Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong10-08-2023
11:54:44
Thành Côngid95338
-2Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
18:56:16
Thành Côngid58487
-3Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
09:34:16
Thành Côngid150974
-4Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
09:14:53
Thành Côngid157370
-5Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:38:31
Thành Côngid158844
-6Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:22:37
Thành Côngid142588
-7Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:12:36
Thành Côngid150432
-8Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
12:04:16
Thành Côngid58487
-9Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
12:03:42
Thành Côngid58487
-10Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
16:31:53
Thành Côngid95623
-11Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
12:03:57
Thành Côngid58487
-12Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
12:02:01
Thành Côngid58487
-13Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
07:13:03
Thành Côngid58487
-14Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
06:51:29
Thành Côngid146896
-15Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
23:21:55
Thành Côngid158830
-16Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
10:27:42
Thành Côngid99301
-17Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
09:30:02
Thành Côngid58487
-18Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-08-2023
07:40:30
Thành Côngid143247
-19Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-08-2023
09:05:42
Thành Côngid158844
-20Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-08-2023
06:42:40
Thành Côngid157370
-21Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-07-2023
12:50:56
Thành Côngid95370
-22Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-07-2023
09:53:28
Thành Côngid105145
-23Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-07-2023
19:40:15
Thành Côngid157495
-24Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-07-2023
10:03:32
Thành Côngid99301
-25Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
12:45:24
Thành Côngid115868
-26Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
12:08:42
Thành Côngid157493
-27Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
06:54:38
Thành Côngid95335
-28Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
05:57:31
Thành Côngid143247
-29Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
19:00:54
Thành Côngid58487
-30Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:59:24
Thành Côngid58487
-31Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:56:55
Thành Côngid58487
-32Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:55:46
Thành Côngid58487
-33Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:33:53
Thành Côngid143247
-34Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-07-2023
09:05:34
Thành Côngid58487
-35Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-07-2023
06:45:51
Thành Côngid58487
-36Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:45:45
Thành Côngid58487
-37Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:41:13
Thành Côngid58487
-38Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:39:53
Thành Côngid58487
-39Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
12:52:05
Thành Côngid58487

Trước khi rút kim cương bạn có thể xem hướng dẫn đặc tả về kimcuong trên web Kim cương Free Fire Game để giảm phí tiêu hao khi rút kim cương tại đây

 

Rút Kim Cương Free Fire – Cách Nhận Kim Cương Miễn Phí Hiệu Quả

Đoạn giới thiệu: Rút Kim Cương Free Fire là một trong những mục tiêu mà hầu hết game thủ của tựa game Garena Free Fire hướng đến. Kim Cương không chỉ là đơn vị tiền tệ quan trọng để mua các vật phẩm, skin và nhân vật trong game mà còn là yếu tố quyết định sự thành công và sự nâng cao cấp độ của người chơi. Tuy nhiên, việc tích lũy kim cương trong Free Fire có thể tốn thời gian và công sức. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách rút kim cương Free Fire miễn phí một cách hiệu quả, giúp bạn trở thành game thủ mạnh mẽ và tự tin hơn trong thế giới của Garena Free Fire.

Phần 1: Nhận Kim Cương Qua Nhiệm Vụ Hàng Ngày Nhận kim cương miễn phí trong Free Fire có thể bắt đầu từ việc hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày, game thủ sẽ nhận được danh sách nhiệm vụ đa dạng như chơi một số trận đấu, giết một số đối thủ, hoặc hoàn thành một số chức năng trong game. Hoàn thành các nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc kiếm được kim cương và những phần thưởng hấp dẫn khác.

Phần 2: Sự Kiên Nhẫn Và Đồng Đội Đồng Hành Một trong những yếu tố quan trọng khi rút kim cương miễn phí trong Free Fire là sự kiên nhẫn. Trong quá trình chơi game, hãy cố gắng kiên nhẫn và tích lũy kim cương một cách từ từ. Bên cạnh đó, hãy tìm kiếm đồng đội đồng hành, tham gia vào các nhóm và gia nhập các cộng đồng trò chơi để tăng cơ hội nhận kim cương miễn phí thông qua sự hỗ trợ và chia sẻ giữa các game thủ.

Phần 3: Sự Kiên Trì Vào Thời Sự Kiện Đặc Biệt Free Fire thường tổ chức các sự kiện đặc biệt và thời sự, trong đó có cơ hội để nhận được kim cương miễn phí. Tham gia vào các sự kiện này và thể hiện sự kiên trì trong việc hoàn thành các nhiệm vụ và thử thách để thu thập kim cương. Bên cạnh đó, theo dõi kỹ lưỡng các thông báo và thông tin mới để không bỏ lỡ cơ hội nhận kim cương miễn phí.

Phần 4: Tận Dụng Ưu Đãi Và Khuyến Mãi Ngoài ra, hãy tận dụng các ưu đãi và khuyến mãi từ Garena Free Fire để nhận thêm kim cương miễn phí. Thường xuyên kiểm tra các gói quà và sự kiện có liên quan đến kim cương để nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

Kết Luận: Với những cách rút kim cương Free Fire miễn phí mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên, bạn không còn phải lo lắng về việc thiếu kim cương trong cuộc chiến trong Garena Free Fire. Hãy áp dụng những bí quyết và chiến lược trên để nhanh chóng tích lũy kim cương và trở thành một game thủ mạnh mẽ, đáng gờm trong thế giới đầy hỗn loạn và thử thách của Free Fire. Nào còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngay hôm nay và đánh dấu bước chân vào thế giới đầy phép màu của Garena Free Fire với “Rút Kim Cương Free Fire – Cách Nhận Kim Cương Miễn Phí Hiệu Quả.”