Rút Kim Cương Free Fire Miễn Phí & Tự Động Về Nick Game

Rút Kim Cương miễn phí tự động về tài khoản game (Trạng Thái hoạt động)

 

Để Rút Kim Cương Free Fire Miễn Phí Bạn Tham Gia Sự Kiện Sau tích lũy kim cương và xem hướng dẫn tạo tin nhắn tại đây rút kim cương tại đây

(Vui lòng tạo tin nhắn đúng với gói kim cương trên napthe.vn) – Kim cương Free Fire Này Sạch 100% do bạn rút là admin phải trả tiền tổng đài mỗi lượt rút

Vui lòng copy đúng cú pháp tại napthe.vn (sai cú pháp hoặc cố tình chỉnh mệnh giá khác sẽ bị mất kim cương..) – mệnh giá 10k và 20k

Tổng Kim Cương Hiện Có Của bạn: kimcuong

ok!
30000
kimcuong
500000
5
1 2 3 4 13
Lịch Sử Rút Kim Cương
STT Dịch Vụ Thanh Toán Ngày Tình Trạng Id Thành Viên
233Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-02-2024
09:42:53
Thành Côngid118149
232Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-02-2024
10:14:09
Thành Côngid137441
231Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-02-2024
11:59:42
Thành Côngid171312
230Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-02-2024
12:03:27
Thành Côngid192662
229Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-02-2024
13:48:40
Thành Côngid115868
228Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-02-2024
08:33:30
Thành Côngid160491
227Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-02-2024
15:05:32
Thành Côngid187602
226Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-02-2024
12:40:13
Thành Côngid137441
225Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-02-2024
12:18:24
Thành Côngid171135
224Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
19:36:20
Thành Côngid163973
223Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
19:33:11
Thành Côngid186635
222Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
08:44:04
Thành Côngid181338
221Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-02-2024
08:01:50
Thành Côngid138250
220Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-02-2024
15:00:55
Thành Côngid182046
219Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-01-2024
09:03:20
Thành Côngid118149
218Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-01-2024
18:20:14
Thành Côngid115868
217Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-01-2024
16:23:28
Thành Côngid160491
216Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-01-2024
15:24:17
Thành Côngid171312
215Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-01-2024
00:15:43
Thành Côngid186775
214Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-01-2024
20:57:20
Thành Côngid106244
213Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-01-2024
16:07:36
Thành Côngid95338
212Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-01-2024
08:05:44
Thành Côngid138250
211Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-01-2024
15:17:07
Thành Côngid137441
210Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
18:10:05
Thành Côngid163973
209Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
12:32:49
Thành Côngid100630
208Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
10:20:56
Thành Côngid133589
207Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-12-2023
21:35:01
Thành Côngid123133
206Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-12-2023
09:33:41
Thành Côngid95366
205Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-12-2023
11:45:47
Thành Côngid171312
204Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong24-12-2023
20:19:13
Thành Côngid115868
203Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-12-2023
08:28:32
Thành Côngid171135
202Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-12-2023
07:16:36
Thành Côngid106244
201Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-12-2023
09:47:53
Thành Côngid142586
200Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-12-2023
13:16:57
Thành Côngid123133
199Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-12-2023
13:14:37
Thành Côngid160491
198Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-12-2023
08:49:44
Thành Côngid138250
197Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-12-2023
15:21:25
Thành Côngid133589
196Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-12-2023
15:08:35
Thành Côngid137441
195Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-12-2023
21:37:15
Thành Côngid118149
194Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-12-2023
18:27:55
Thành Côngid163973
193Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-11-2023
23:30:36
Thành Côngid115868
192Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-11-2023
19:43:32
Thành Côngid171135
191Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong30-11-2023
16:45:35
Thành Côngid102478
190Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-11-2023
06:38:55
Thành Côngid171312
189Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong24-11-2023
08:15:09
Thành Côngid138250
188Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-11-2023
06:18:33
Thành Côngid142228
187Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
20:22:37
Thành Côngid130575
186Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
12:10:47
Thành Côngid160491
185Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
05:35:58
Thành Côngid106244
184Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-11-2023
12:38:32
Thành Côngid123133
183Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-11-2023
07:44:31
Thành Côngid107168
182Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
19:41:15
Thành Côngid163973
181Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
10:27:21
Thành Côngid102478
180Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
08:58:07
Thành Côngid95366
179Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
06:11:29
Thành Côngid142584
178Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-11-2023
10:51:30
Thành Côngid95623
177Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-11-2023
07:26:02
Thành Côngid95338
176Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-11-2023
05:38:09
Thành Côngid146180
175Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
19:59:59
Thành Côngid115868
174Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
15:04:51
Thành Côngid171135
173Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
08:22:39
Thành Côngid163973
172Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-10-2023
12:23:49
Thành Côngid142588
171Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-10-2023
12:21:11
Thành Côngid142586
170Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-10-2023
14:00:38
Thành Côngid142228
169Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-10-2023
07:21:50
Thành Côngid142742
168Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-10-2023
11:45:53
Thành Côngid130575
167Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-10-2023
19:54:50
Thành Côngid158378
166Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-10-2023
12:12:05
Thành Côngid160491
165Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-10-2023
20:12:38
Thành Côngid157811
164Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-10-2023
07:11:50
Thành Côngid162723
163Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
12:42:56
Thành Côngid58487
162Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
12:41:04
Thành Côngid58487
161Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
11:14:17
Thành Côngid95338
160Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:49:44
Thành Côngid146180
159Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:46:47
Thành Côngid142584
158Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:42:24
Thành Côngid142411
157Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:40:31
Thành Côngid142588
156Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:38:04
Thành Côngid107168
155Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong06-10-2023
23:37:25
Thành Côngid115868
154Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
21:13:56
Thành Côngid138250
153Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
11:55:18
Thành Côngid163973
152Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
11:52:03
Thành Côngid160491
151Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong05-10-2023
22:46:13
Thành Côngid136613
150Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-10-2023
20:28:34
Thành Côngid155990
149Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-10-2023
20:04:44
Thành Côngid162909
148Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
15:48:24
Thành Côngid158378
147Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
14:43:34
Thành Côngid166321
146Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
06:24:57
Thành Côngid142586
145Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
06:23:20
Thành Côngid142228
144Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
17:59:15
Thành Côngid166227
143Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
06:24:22
Thành Côngid95623
142Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
06:22:42
Thành Côngid130575
141Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-09-2023
08:04:20
Thành Côngid142742
140Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
12:08:14
Thành Côngid142228
139Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
12:01:53
Thành Côngid107168
138Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:43:22
Thành Côngid146180
137Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:36:18
Thành Côngid142584
136Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:30:18
Thành Côngid95338
135Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
06:33:03
Thành Côngid169041
134Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-09-2023
06:15:12
Thành Côngid95335
133Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-09-2023
11:48:14
Thành Côngid157811
132Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-09-2023
06:16:23
Thành Côngid143247
131Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-09-2023
16:07:14
Thành Côngid164483
130Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-09-2023
03:58:21
Thành Côngid164401
129Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong23-09-2023
19:56:11
Thành Côngid163973
128Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-09-2023
17:53:27
Thành Côngid160491
127Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-09-2023
13:04:56
Thành Côngid162723
126Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-09-2023
13:19:57
Thành Côngid127448
125Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-09-2023
16:45:35
Thành Côngid158378
124Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-09-2023
15:00:47
Thành Côngid166321
123Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
19:02:12
Thành Côngid142588
122Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
13:14:43
Thành Côngid155245
121Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
08:17:14
Thành Côngid130575
120Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-09-2023
11:18:51
Thành Côngid127448
119Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-09-2023
21:49:57
Thành Côngid142586
118Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-09-2023
21:46:00
Thành Côngid142411
117Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
23:31:25
Thành Côngid115868
116Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
23:26:23
Thành Côngid115868
115Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
22:28:03
Thành Côngid95370
114Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
12:49:42
Thành Côngid160491
113Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
10:36:50
Thành Côngid155990
112Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:16:06
Thành Côngid142742
111Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:13:22
Thành Côngid95338
110Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:09:55
Thành Côngid142584
109Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
20:46:49
Thành Côngid166227
108Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
08:01:21
Thành Côngid102478
107Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
06:18:37
Thành Côngid142228
106Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-09-2023
06:41:00
Thành Côngid95335
105Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-09-2023
14:20:01
Thành Côngid164401
104Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-09-2023
07:47:32
Thành Côngid130575
103Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-09-2023
20:38:25
Thành Côngid162344
102Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
18:42:19
Thành Côngid155245
101Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
07:24:18
Thành Côngid95623
100Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
07:16:35
Thành Côngid95338
99Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
20:56:33
Thành Côngid142586
98Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
16:41:31
Thành Côngid166321
97Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
14:38:17
Thành Côngid155211
96Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
06:13:35
Thành Côngid107168
95Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
08:02:37
Thành Côngid142411
94Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:59:57
Thành Côngid146180
93Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:57:53
Thành Côngid142588
92Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:49:35
Thành Côngid142228
91Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:47:08
Thành Côngid142742
90Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
22:56:14
Thành Côngid95370
89Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
19:57:39
Thành Côngid164483
88Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
11:14:29
Thành Côngid142584
87Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-09-2023
09:05:56
Thành Côngid146896
86Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-09-2023
09:13:52
Thành Côngid160491
85Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-09-2023
09:03:14
Thành Côngid130575
84Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-09-2023
15:21:17
Thành Côngid162723
83Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-09-2023
11:09:45
Thành Côngid99301
82Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-08-2023
09:18:16
Thành Côngid158378
81Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-08-2023
18:37:41
Thành Côngid115868
80Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-08-2023
19:44:29
Thành Côngid95623
79Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-08-2023
16:59:18
Thành Côngid142586
78Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
17:26:20
Thành Côngid115868
77Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
14:45:06
Thành Côngid163973
76Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
13:10:51
Thành Côngid136613
75Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
18:56:50
Thành Côngid130575
74Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
17:58:22
Thành Côngid155245
73Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:49:05
Thành Côngid146180
72Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:47:32
Thành Côngid142588
71Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:44:02
Thành Côngid142742
70Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:39:22
Thành Côngid142584
69Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
09:32:55
Thành Côngid129008
68Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
06:30:08
Thành Côngid95335
67Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
08:40:14
Thành Côngid158215
66Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
08:32:57
Thành Côngid143247
65Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:48:18
Thành Côngid149675
64Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:06:50
Thành Côngid95338
63Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:04:13
Thành Côngid142228
62Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-08-2023
17:44:41
Thành Côngid162723
61Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-08-2023
16:05:18
Thành Côngid96137
60Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
15:26:13
Thành Côngid160491
59Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
15:22:45
Thành Côngid146896
58Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
09:37:10
Thành Côngid99301
57Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-08-2023
10:49:27
Thành Côngid102478
56Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-08-2023
06:54:28
Thành Côngid157495
55Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
20:00:06
Thành Côngid115868
54Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:42:53
Thành Côngid58487
53Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:42:16
Thành Côngid58487
52Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:41:26
Thành Côngid58487
51Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:37:21
Thành Côngid142742
50Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:31:10
Thành Côngid142588
49Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:27:25
Thành Côngid142586
48Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:25:18
Thành Côngid95338
47Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:17:21
Thành Côngid142584
46Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
00:14:25
Thành Côngid115868
45Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-08-2023
09:21:10
Thành Côngid158378
44Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-08-2023
15:45:54
Thành Côngid160491
43Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
20:39:44
Thành Côngid157493
42Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
15:00:43
Thành Côngid95370
41Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
08:48:23
Thành Côngid149675
40Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong14-08-2023
17:00:30
Thành Côngid142228
39Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
12:46:16
Thành Côngid95623
38Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
11:50:53
Thành Côngid130575
37Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:15:44
Thành Côngid58487
36Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:14:53
Thành Côngid58487
35Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:13:41
Thành Côngid58487
34Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:12:59
Thành Côngid58487
33Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
08:39:14
Thành Côngid160944
32Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
06:24:31
Thành Côngid95335
31Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
14:03:32
Thành Côngid146896
30Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
12:57:07
Thành Côngid143247
29Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
00:25:48
Thành Côngid146896
28Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong12-08-2023
10:07:07
Thành Côngid99301
27Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
20:29:08
Thành Côngid151874
26Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
16:48:52
Thành Côngid58487
25Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
16:47:37
Thành Côngid58487
24Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
15:52:57
Thành Côngid158378
23Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
09:19:32
Thành Côngid95335
22Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
08:18:20
Thành Côngid158378
21Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong11-08-2023
06:58:30
Thành Côngid96066
20Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-08-2023
16:05:52
Thành Côngid95370
19Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong10-08-2023
11:54:44
Thành Côngid95338
18Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
18:56:16
Thành Côngid58487
17Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
09:34:16
Thành Côngid150974
16Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
09:14:53
Thành Côngid157370
15Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:38:31
Thành Côngid158844
14Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:22:37
Thành Côngid142588
13Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:12:36
Thành Côngid150432
12Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
12:04:16
Thành Côngid58487
11Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
12:03:42
Thành Côngid58487
10Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
16:31:53
Thành Côngid95623
9Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
12:03:57
Thành Côngid58487
8Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
12:02:01
Thành Côngid58487
7Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
07:13:03
Thành Côngid58487
6Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
06:51:29
Thành Côngid146896
5Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
23:21:55
Thành Côngid158830
4Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
10:27:42
Thành Côngid99301
3Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
09:30:02
Thành Côngid58487
2Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-08-2023
07:40:30
Thành Côngid143247
1Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-08-2023
09:05:42
Thành Côngid158844
0Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-08-2023
06:42:40
Thành Côngid157370
-1Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-07-2023
12:50:56
Thành Côngid95370
-2Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-07-2023
09:53:28
Thành Côngid105145
-3Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-07-2023
19:40:15
Thành Côngid157495
-4Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-07-2023
10:03:32
Thành Côngid99301
-5Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
12:45:24
Thành Côngid115868
-6Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
12:08:42
Thành Côngid157493
-7Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
06:54:38
Thành Côngid95335
-8Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
05:57:31
Thành Côngid143247
-9Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
19:00:54
Thành Côngid58487
-10Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:59:24
Thành Côngid58487
-11Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:56:55
Thành Côngid58487
-12Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:55:46
Thành Côngid58487
-13Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:33:53
Thành Côngid143247
-14Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-07-2023
09:05:34
Thành Côngid58487
-15Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-07-2023
06:45:51
Thành Côngid58487
-16Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:45:45
Thành Côngid58487
-17Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:41:13
Thành Côngid58487
-18Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:39:53
Thành Côngid58487
-19Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
12:52:05
Thành Côngid58487

Trước khi rút kim cương bạn có thể xem hướng dẫn đặc tả về kimcuong trên web Kim cương Free Fire Game để giảm phí tiêu hao khi rút kim cương tại đây

 

Rút Kim Cương Free Fire – Cách Nhận Kim Cương Miễn Phí Hiệu Quả

Đoạn giới thiệu: Rút Kim Cương Free Fire là một trong những mục tiêu mà hầu hết game thủ của tựa game Garena Free Fire hướng đến. Kim Cương không chỉ là đơn vị tiền tệ quan trọng để mua các vật phẩm, skin và nhân vật trong game mà còn là yếu tố quyết định sự thành công và sự nâng cao cấp độ của người chơi. Tuy nhiên, việc tích lũy kim cương trong Free Fire có thể tốn thời gian và công sức. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách rút kim cương Free Fire miễn phí một cách hiệu quả, giúp bạn trở thành game thủ mạnh mẽ và tự tin hơn trong thế giới của Garena Free Fire.

Phần 1: Nhận Kim Cương Qua Nhiệm Vụ Hàng Ngày Nhận kim cương miễn phí trong Free Fire có thể bắt đầu từ việc hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày, game thủ sẽ nhận được danh sách nhiệm vụ đa dạng như chơi một số trận đấu, giết một số đối thủ, hoặc hoàn thành một số chức năng trong game. Hoàn thành các nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc kiếm được kim cương và những phần thưởng hấp dẫn khác.

Phần 2: Sự Kiên Nhẫn Và Đồng Đội Đồng Hành Một trong những yếu tố quan trọng khi rút kim cương miễn phí trong Free Fire là sự kiên nhẫn. Trong quá trình chơi game, hãy cố gắng kiên nhẫn và tích lũy kim cương một cách từ từ. Bên cạnh đó, hãy tìm kiếm đồng đội đồng hành, tham gia vào các nhóm và gia nhập các cộng đồng trò chơi để tăng cơ hội nhận kim cương miễn phí thông qua sự hỗ trợ và chia sẻ giữa các game thủ.

Phần 3: Sự Kiên Trì Vào Thời Sự Kiện Đặc Biệt Free Fire thường tổ chức các sự kiện đặc biệt và thời sự, trong đó có cơ hội để nhận được kim cương miễn phí. Tham gia vào các sự kiện này và thể hiện sự kiên trì trong việc hoàn thành các nhiệm vụ và thử thách để thu thập kim cương. Bên cạnh đó, theo dõi kỹ lưỡng các thông báo và thông tin mới để không bỏ lỡ cơ hội nhận kim cương miễn phí.

Phần 4: Tận Dụng Ưu Đãi Và Khuyến Mãi Ngoài ra, hãy tận dụng các ưu đãi và khuyến mãi từ Garena Free Fire để nhận thêm kim cương miễn phí. Thường xuyên kiểm tra các gói quà và sự kiện có liên quan đến kim cương để nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

Kết Luận: Với những cách rút kim cương Free Fire miễn phí mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên, bạn không còn phải lo lắng về việc thiếu kim cương trong cuộc chiến trong Garena Free Fire. Hãy áp dụng những bí quyết và chiến lược trên để nhanh chóng tích lũy kim cương và trở thành một game thủ mạnh mẽ, đáng gờm trong thế giới đầy hỗn loạn và thử thách của Free Fire. Nào còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngay hôm nay và đánh dấu bước chân vào thế giới đầy phép màu của Garena Free Fire với “Rút Kim Cương Free Fire – Cách Nhận Kim Cương Miễn Phí Hiệu Quả.”