1. Đăng nhập Game FreeFire
  2. Chọn Bánh Răng
  3. Copy UID
  4. Đăng nhập vào napthe