Rút Kim Cương Free Fire Miễn Phí & Tự Động Về Nick Game

Rút Kim Cương miễn phí tự động về tài khoản game (Trạng Thái hoạt động)

 

Để Rút Kim Cương Free Fire Miễn Phí Bạn Tham Gia Sự Kiện Sau tích lũy kim cương và xem hướng dẫn tạo tin nhắn tại đây rút kim cương tại đây

(Vui lòng tạo tin nhắn đúng với gói kim cương trên napthe.vn) – Kim cương Free Fire Này Sạch 100% do bạn rút là admin phải trả tiền tổng đài mỗi lượt rút

Vui lòng copy đúng cú pháp tại napthe.vn (sai cú pháp hoặc cố tình chỉnh mệnh giá khác sẽ bị mất kim cương..) – mệnh giá 10k và 20k

Tổng Kim Cương Hiện Có Của bạn: kimcuong

ok!
30000
kimcuong
500000
5
1 11 12 13
Lịch Sử Rút Kim Cương
STT Dịch Vụ Thanh Toán Ngày Tình Trạng Id Thành Viên
13Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-02-2024
09:42:53
Thành Côngid118149
12Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-02-2024
10:14:09
Thành Côngid137441
11Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-02-2024
11:59:42
Thành Côngid171312
10Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-02-2024
12:03:27
Thành Côngid192662
9Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-02-2024
13:48:40
Thành Côngid115868
8Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-02-2024
08:33:30
Thành Côngid160491
7Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-02-2024
15:05:32
Thành Côngid187602
6Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-02-2024
12:40:13
Thành Côngid137441
5Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-02-2024
12:18:24
Thành Côngid171135
4Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
19:36:20
Thành Côngid163973
3Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
19:33:11
Thành Côngid186635
2Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-02-2024
08:44:04
Thành Côngid181338
1Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-02-2024
08:01:50
Thành Côngid138250
0Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-02-2024
15:00:55
Thành Côngid182046
-1Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-01-2024
09:03:20
Thành Côngid118149
-2Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-01-2024
18:20:14
Thành Côngid115868
-3Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-01-2024
16:23:28
Thành Côngid160491
-4Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-01-2024
15:24:17
Thành Côngid171312
-5Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-01-2024
00:15:43
Thành Côngid186775
-6Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-01-2024
20:57:20
Thành Côngid106244
-7Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-01-2024
16:07:36
Thành Côngid95338
-8Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-01-2024
08:05:44
Thành Côngid138250
-9Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-01-2024
15:17:07
Thành Côngid137441
-10Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
18:10:05
Thành Côngid163973
-11Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
12:32:49
Thành Côngid100630
-12Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-01-2024
10:20:56
Thành Côngid133589
-13Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-12-2023
21:35:01
Thành Côngid123133
-14Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-12-2023
09:33:41
Thành Côngid95366
-15Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-12-2023
11:45:47
Thành Côngid171312
-16Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong24-12-2023
20:19:13
Thành Côngid115868
-17Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-12-2023
08:28:32
Thành Côngid171135
-18Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-12-2023
07:16:36
Thành Côngid106244
-19Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-12-2023
09:47:53
Thành Côngid142586
-20Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-12-2023
13:16:57
Thành Côngid123133
-21Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-12-2023
13:14:37
Thành Côngid160491
-22Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-12-2023
08:49:44
Thành Côngid138250
-23Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-12-2023
15:21:25
Thành Côngid133589
-24Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-12-2023
15:08:35
Thành Côngid137441
-25Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-12-2023
21:37:15
Thành Côngid118149
-26Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-12-2023
18:27:55
Thành Côngid163973
-27Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-11-2023
23:30:36
Thành Côngid115868
-28Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-11-2023
19:43:32
Thành Côngid171135
-29Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong30-11-2023
16:45:35
Thành Côngid102478
-30Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-11-2023
06:38:55
Thành Côngid171312
-31Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong24-11-2023
08:15:09
Thành Côngid138250
-32Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-11-2023
06:18:33
Thành Côngid142228
-33Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
20:22:37
Thành Côngid130575
-34Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
12:10:47
Thành Côngid160491
-35Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-11-2023
05:35:58
Thành Côngid106244
-36Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-11-2023
12:38:32
Thành Côngid123133
-37Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-11-2023
07:44:31
Thành Côngid107168
-38Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
19:41:15
Thành Côngid163973
-39Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
10:27:21
Thành Côngid102478
-40Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
08:58:07
Thành Côngid95366
-41Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-11-2023
06:11:29
Thành Côngid142584
-42Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-11-2023
10:51:30
Thành Côngid95623
-43Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-11-2023
07:26:02
Thành Côngid95338
-44Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-11-2023
05:38:09
Thành Côngid146180
-45Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
19:59:59
Thành Côngid115868
-46Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
15:04:51
Thành Côngid171135
-47Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-10-2023
08:22:39
Thành Côngid163973
-48Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-10-2023
12:23:49
Thành Côngid142588
-49Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-10-2023
12:21:11
Thành Côngid142586
-50Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-10-2023
14:00:38
Thành Côngid142228
-51Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-10-2023
07:21:50
Thành Côngid142742
-52Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-10-2023
11:45:53
Thành Côngid130575
-53Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-10-2023
19:54:50
Thành Côngid158378
-54Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-10-2023
12:12:05
Thành Côngid160491
-55Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-10-2023
20:12:38
Thành Côngid157811
-56Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-10-2023
07:11:50
Thành Côngid162723
-57Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
12:42:56
Thành Côngid58487
-58Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
12:41:04
Thành Côngid58487
-59Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
11:14:17
Thành Côngid95338
-60Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:49:44
Thành Côngid146180
-61Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:46:47
Thành Côngid142584
-62Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:42:24
Thành Côngid142411
-63Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:40:31
Thành Côngid142588
-64Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong07-10-2023
09:38:04
Thành Côngid107168
-65Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong06-10-2023
23:37:25
Thành Côngid115868
-66Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
21:13:56
Thành Côngid138250
-67Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
11:55:18
Thành Côngid163973
-68Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-10-2023
11:52:03
Thành Côngid160491
-69Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong05-10-2023
22:46:13
Thành Côngid136613
-70Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-10-2023
20:28:34
Thành Côngid155990
-71Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-10-2023
20:04:44
Thành Côngid162909
-72Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
15:48:24
Thành Côngid158378
-73Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
14:43:34
Thành Côngid166321
-74Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
06:24:57
Thành Côngid142586
-75Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-10-2023
06:23:20
Thành Côngid142228
-76Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
17:59:15
Thành Côngid166227
-77Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
06:24:22
Thành Côngid95623
-78Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-10-2023
06:22:42
Thành Côngid130575
-79Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-09-2023
08:04:20
Thành Côngid142742
-80Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
12:08:14
Thành Côngid142228
-81Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
12:01:53
Thành Côngid107168
-82Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:43:22
Thành Côngid146180
-83Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:36:18
Thành Côngid142584
-84Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
11:30:18
Thành Côngid95338
-85Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-09-2023
06:33:03
Thành Côngid169041
-86Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-09-2023
06:15:12
Thành Côngid95335
-87Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-09-2023
11:48:14
Thành Côngid157811
-88Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-09-2023
06:16:23
Thành Côngid143247
-89Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-09-2023
16:07:14
Thành Côngid164483
-90Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-09-2023
03:58:21
Thành Côngid164401
-91Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong23-09-2023
19:56:11
Thành Côngid163973
-92Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-09-2023
17:53:27
Thành Côngid160491
-93Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-09-2023
13:04:56
Thành Côngid162723
-94Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong22-09-2023
13:19:57
Thành Côngid127448
-95Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-09-2023
16:45:35
Thành Côngid158378
-96Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-09-2023
15:00:47
Thành Côngid166321
-97Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
19:02:12
Thành Côngid142588
-98Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
13:14:43
Thành Côngid155245
-99Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-09-2023
08:17:14
Thành Côngid130575
-100Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-09-2023
11:18:51
Thành Côngid127448
-101Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-09-2023
21:49:57
Thành Côngid142586
-102Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-09-2023
21:46:00
Thành Côngid142411
-103Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
23:31:25
Thành Côngid115868
-104Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
23:26:23
Thành Côngid115868
-105Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
22:28:03
Thành Côngid95370
-106Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
12:49:42
Thành Côngid160491
-107Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
10:36:50
Thành Côngid155990
-108Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:16:06
Thành Côngid142742
-109Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:13:22
Thành Côngid95338
-110Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-09-2023
08:09:55
Thành Côngid142584
-111Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
20:46:49
Thành Côngid166227
-112Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
08:01:21
Thành Côngid102478
-113Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-09-2023
06:18:37
Thành Côngid142228
-114Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-09-2023
06:41:00
Thành Côngid95335
-115Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-09-2023
14:20:01
Thành Côngid164401
-116Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-09-2023
07:47:32
Thành Côngid130575
-117Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-09-2023
20:38:25
Thành Côngid162344
-118Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
18:42:19
Thành Côngid155245
-119Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
07:24:18
Thành Côngid95623
-120Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-09-2023
07:16:35
Thành Côngid95338
-121Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
20:56:33
Thành Côngid142586
-122Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
16:41:31
Thành Côngid166321
-123Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
14:38:17
Thành Côngid155211
-124Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-09-2023
06:13:35
Thành Côngid107168
-125Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
08:02:37
Thành Côngid142411
-126Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:59:57
Thành Côngid146180
-127Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:57:53
Thành Côngid142588
-128Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:49:35
Thành Côngid142228
-129Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-09-2023
07:47:08
Thành Côngid142742
-130Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
22:56:14
Thành Côngid95370
-131Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
19:57:39
Thành Côngid164483
-132Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-09-2023
11:14:29
Thành Côngid142584
-133Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong03-09-2023
09:05:56
Thành Côngid146896
-134Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-09-2023
09:13:52
Thành Côngid160491
-135Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong02-09-2023
09:03:14
Thành Côngid130575
-136Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-09-2023
15:21:17
Thành Côngid162723
-137Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-09-2023
11:09:45
Thành Côngid99301
-138Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-08-2023
09:18:16
Thành Côngid158378
-139Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-08-2023
18:37:41
Thành Côngid115868
-140Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-08-2023
19:44:29
Thành Côngid95623
-141Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-08-2023
16:59:18
Thành Côngid142586
-142Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
17:26:20
Thành Côngid115868
-143Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
14:45:06
Thành Côngid163973
-144Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong26-08-2023
13:10:51
Thành Côngid136613
-145Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
18:56:50
Thành Côngid130575
-146Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
17:58:22
Thành Côngid155245
-147Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:49:05
Thành Côngid146180
-148Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:47:32
Thành Côngid142588
-149Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:44:02
Thành Côngid142742
-150Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
16:39:22
Thành Côngid142584
-151Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
09:32:55
Thành Côngid129008
-152Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong25-08-2023
06:30:08
Thành Côngid95335
-153Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
08:40:14
Thành Côngid158215
-154Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
08:32:57
Thành Côngid143247
-155Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:48:18
Thành Côngid149675
-156Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:06:50
Thành Côngid95338
-157Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong24-08-2023
07:04:13
Thành Côngid142228
-158Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong23-08-2023
17:44:41
Thành Côngid162723
-159Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-08-2023
16:05:18
Thành Côngid96137
-160Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
15:26:13
Thành Côngid160491
-161Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
15:22:45
Thành Côngid146896
-162Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-08-2023
09:37:10
Thành Côngid99301
-163Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-08-2023
10:49:27
Thành Côngid102478
-164Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong19-08-2023
06:54:28
Thành Côngid157495
-165Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
20:00:06
Thành Côngid115868
-166Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:42:53
Thành Côngid58487
-167Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:42:16
Thành Côngid58487
-168Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
19:41:26
Thành Côngid58487
-169Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:37:21
Thành Côngid142742
-170Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:31:10
Thành Côngid142588
-171Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:27:25
Thành Côngid142586
-172Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:25:18
Thành Côngid95338
-173Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
08:17:21
Thành Côngid142584
-174Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong18-08-2023
00:14:25
Thành Côngid115868
-175Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong17-08-2023
09:21:10
Thành Côngid158378
-176Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong16-08-2023
15:45:54
Thành Côngid160491
-177Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
20:39:44
Thành Côngid157493
-178Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
15:00:43
Thành Côngid95370
-179Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong15-08-2023
08:48:23
Thành Côngid149675
-180Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong14-08-2023
17:00:30
Thành Côngid142228
-181Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
12:46:16
Thành Côngid95623
-182Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
11:50:53
Thành Côngid130575
-183Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:15:44
Thành Côngid58487
-184Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:14:53
Thành Côngid58487
-185Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:13:41
Thành Côngid58487
-186Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
09:12:59
Thành Côngid58487
-187Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
08:39:14
Thành Côngid160944
-188Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong14-08-2023
06:24:31
Thành Côngid95335
-189Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
14:03:32
Thành Côngid146896
-190Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
12:57:07
Thành Côngid143247
-191Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong13-08-2023
00:25:48
Thành Côngid146896
-192Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong12-08-2023
10:07:07
Thành Côngid99301
-193Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
20:29:08
Thành Côngid151874
-194Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
16:48:52
Thành Côngid58487
-195Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
16:47:37
Thành Côngid58487
-196Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
15:52:57
Thành Côngid158378
-197Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
09:19:32
Thành Côngid95335
-198Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong11-08-2023
08:18:20
Thành Côngid158378
-199Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong11-08-2023
06:58:30
Thành Côngid96066
-200Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong10-08-2023
16:05:52
Thành Côngid95370
-201Gói 80 Kim Cương Free Fire20,000 kimcuong10-08-2023
11:54:44
Thành Côngid95338
-202Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
18:56:16
Thành Côngid58487
-203Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
09:34:16
Thành Côngid150974
-204Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong09-08-2023
09:14:53
Thành Côngid157370
-205Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:38:31
Thành Côngid158844
-206Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:22:37
Thành Côngid142588
-207Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
13:12:36
Thành Côngid150432
-208Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
12:04:16
Thành Côngid58487
-209Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong08-08-2023
12:03:42
Thành Côngid58487
-210Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
16:31:53
Thành Côngid95623
-211Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
12:03:57
Thành Côngid58487
-212Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
12:02:01
Thành Côngid58487
-213Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
07:13:03
Thành Côngid58487
-214Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong06-08-2023
06:51:29
Thành Côngid146896
-215Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
23:21:55
Thành Côngid158830
-216Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
10:27:42
Thành Côngid99301
-217Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong05-08-2023
09:30:02
Thành Côngid58487
-218Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong04-08-2023
07:40:30
Thành Côngid143247
-219Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-08-2023
09:05:42
Thành Côngid158844
-220Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong01-08-2023
06:42:40
Thành Côngid157370
-221Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-07-2023
12:50:56
Thành Côngid95370
-222Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong31-07-2023
09:53:28
Thành Côngid105145
-223Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong30-07-2023
19:40:15
Thành Côngid157495
-224Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong29-07-2023
10:03:32
Thành Côngid99301
-225Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
12:45:24
Thành Côngid115868
-226Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
12:08:42
Thành Côngid157493
-227Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
06:54:38
Thành Côngid95335
-228Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong28-07-2023
05:57:31
Thành Côngid143247
-229Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
19:00:54
Thành Côngid58487
-230Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:59:24
Thành Côngid58487
-231Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:56:55
Thành Côngid58487
-232Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:55:46
Thành Côngid58487
-233Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong27-07-2023
18:33:53
Thành Côngid143247
-234Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong21-07-2023
09:05:34
Thành Côngid58487
-235Gói 40 Kim Cương Free Fire10,000 kimcuong20-07-2023
06:45:51
Thành Côngid58487
-236Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:45:45
Thành Côngid58487
-237Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:41:13
Thành Côngid58487
-238Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
22:39:53
Thành Côngid58487
-239Gói 40 Kim Cương10,000 kimcuong18-07-2023
12:52:05
Thành Côngid58487

Trước khi rút kim cương bạn có thể xem hướng dẫn đặc tả về kimcuong trên web Kim cương Free Fire Game để giảm phí tiêu hao khi rút kim cương tại đây

 

Rút Kim Cương Free Fire – Cách Nhận Kim Cương Miễn Phí Hiệu Quả

Đoạn giới thiệu: Rút Kim Cương Free Fire là một trong những mục tiêu mà hầu hết game thủ của tựa game Garena Free Fire hướng đến. Kim Cương không chỉ là đơn vị tiền tệ quan trọng để mua các vật phẩm, skin và nhân vật trong game mà còn là yếu tố quyết định sự thành công và sự nâng cao cấp độ của người chơi. Tuy nhiên, việc tích lũy kim cương trong Free Fire có thể tốn thời gian và công sức. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách rút kim cương Free Fire miễn phí một cách hiệu quả, giúp bạn trở thành game thủ mạnh mẽ và tự tin hơn trong thế giới của Garena Free Fire.

Phần 1: Nhận Kim Cương Qua Nhiệm Vụ Hàng Ngày Nhận kim cương miễn phí trong Free Fire có thể bắt đầu từ việc hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày, game thủ sẽ nhận được danh sách nhiệm vụ đa dạng như chơi một số trận đấu, giết một số đối thủ, hoặc hoàn thành một số chức năng trong game. Hoàn thành các nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc kiếm được kim cương và những phần thưởng hấp dẫn khác.

Phần 2: Sự Kiên Nhẫn Và Đồng Đội Đồng Hành Một trong những yếu tố quan trọng khi rút kim cương miễn phí trong Free Fire là sự kiên nhẫn. Trong quá trình chơi game, hãy cố gắng kiên nhẫn và tích lũy kim cương một cách từ từ. Bên cạnh đó, hãy tìm kiếm đồng đội đồng hành, tham gia vào các nhóm và gia nhập các cộng đồng trò chơi để tăng cơ hội nhận kim cương miễn phí thông qua sự hỗ trợ và chia sẻ giữa các game thủ.

Phần 3: Sự Kiên Trì Vào Thời Sự Kiện Đặc Biệt Free Fire thường tổ chức các sự kiện đặc biệt và thời sự, trong đó có cơ hội để nhận được kim cương miễn phí. Tham gia vào các sự kiện này và thể hiện sự kiên trì trong việc hoàn thành các nhiệm vụ và thử thách để thu thập kim cương. Bên cạnh đó, theo dõi kỹ lưỡng các thông báo và thông tin mới để không bỏ lỡ cơ hội nhận kim cương miễn phí.

Phần 4: Tận Dụng Ưu Đãi Và Khuyến Mãi Ngoài ra, hãy tận dụng các ưu đãi và khuyến mãi từ Garena Free Fire để nhận thêm kim cương miễn phí. Thường xuyên kiểm tra các gói quà và sự kiện có liên quan đến kim cương để nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

Kết Luận: Với những cách rút kim cương Free Fire miễn phí mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên, bạn không còn phải lo lắng về việc thiếu kim cương trong cuộc chiến trong Garena Free Fire. Hãy áp dụng những bí quyết và chiến lược trên để nhanh chóng tích lũy kim cương và trở thành một game thủ mạnh mẽ, đáng gờm trong thế giới đầy hỗn loạn và thử thách của Free Fire. Nào còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngay hôm nay và đánh dấu bước chân vào thế giới đầy phép màu của Garena Free Fire với “Rút Kim Cương Free Fire – Cách Nhận Kim Cương Miễn Phí Hiệu Quả.”