Danh Sách Trúng Kim Cương Free Fire Random

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG:

 

Random ngày đầu tiên id trúng  video: Tugaming : id149155 https://www.youtube.com/watch?v=Hwdo75KrxYc

Ngày: 05-08-2023

https://www.youtube.com/watch?v=meH_8hlYu8w