Tiếp Thị Liên Kết Nhận 1000 kimcuong

Cách Tham Gia:

Chia sẻ link liên kết(nhận 1000kim cương)

Bước 1. Đăng nhập vào spinTheWheelGame.com

Bước 2. Tạo Link Tiếp Thị

Bước 3. Sao Chép Link Tiếp Thị Gửi Cho bạn bè hoặc đăng lên facebook, youtube

Phần Thưởng trên mỗi đăng ký và xác thực: 1000 kimcuong

TẠO LINK TIẾP THỊ MỚI(HOẶC DÙNG MẶC ĐỊNH): 

 

Phần thưởng:

Nhận 1000 kimcuong (nếu thành viên xác thực số điện thoại thành công)